ป้ายโฆษณาแบบ LED ดีกว่ายังไง?

ป้ายโฆษณาแบบ LED ดีกว่ายังไง

ป้ายโฆษณาแบบ LED ดีกว่ายังไง

ปัจจุบันจึงได้มีการนำเอาเทคโนโลยีไฟ LED เข้ามาใช้ในการทำป้ายโฆษณากันอย่างแพร่หลาย เพื่อเพิ่มมิติ ลูกเล่น ความแปลกใหม่ และความน่าสนใจให้กับสิ่งที่อยู่ในป้ายโฆษณาเหล่านั้น

นอกจากนี้ยังรวมไปถึง จอโฆษณา  LED ขนาดใหญ่ ที่ใช้เป็นสื่อโฆษณาที่มีประสิทธิภาพได้ดีกว่าป้ายแบบภาพนิ่งทั่วไป

ป้ายไฟ LED แบบต่าง ๆ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการแข่งขันทางการตลาดที่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังประหยัดพลังงาน ไม่ปล่อยความร้อนออกมามาก ไม่มีแสง UV ได้ไฟที่นิ่ง และไม่กระพริบ สามารถออกแบบทิศทางของแสงได้

อีกทั้งยังทนต่อการสั่นสะเทือนได้เป็นอย่างดี ซึ่งเราสามารถแบ่งประเภทของป้ายออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ นั่นก็คือ ป้ายสำหรับติดตั้งในอาคาร ใช้ติดตั้งอยู่ภายในตัวอาคาร ห้างร้านต่าง ๆ มักเน้นไปที่ความชัดเจนของตัวป้าย เนื่องจากเป็นป้ายที่อยู่ในระยะใกล้หรือระยะสายตาของผู้ที่ผ่านไปมา

อีกประเภทคือป้ายที่ใช้สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ป้ายประเภทนี้จะมีความคงทนต่อสภาพแวดล้อมสูง ส่วนมากจะเน้นไปที่มีขนาดใหญ่ มองเห็นได้โดยง่าย ใช้ข้อความสั้น ๆ กระชับ ได้ใจความ
ป้ายโฆษณาแบบ LED ดีกว่ายังไง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อเรา