ป้ายไฟวิ่ง Full Color

จอLEDป้ายไฟวิ่ง อุปกรณ์ป้ายไฟวิ่ง โปรแกรมป้ายไฟวิ่ง ป้าย LED Display นำเสนอโดยทั่วไปประกอบด้วยสีเดียวกับสีแดงสีเขียวสีฟ้าสีขาว ฯลฯ เนื้อหาการแสดงผลโดยทั่วไปแล้วเป็นเนื้อหาต้นฉบับและเป็นรูปแบบง่ายๆจอ LEDป้ายไฟวิ่ง อุปกรณ์ป้ายไฟวิ่ง โปรแกรมป้ายไฟวิ่ง แสดงผลแบบโมโนโครมเป็นหลักในร่มรุ่น 3.75 และรุ่น 5.0 ประตูกึ่งกลางนอกโดยทั่วไปมีป้าย

*สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์https://ledasean.com/ หรือโทร 0863928608

Description

จอ JLED ป้ายไฟวิ่ง LED Full Color Display ความละเอียด Pixel P10 Outdoor ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จอมีขนาด (สูง)………. x ( กว้าง)………. เมตร

ป้ายไฟวิ่ง LED Full Color P10 Outdoor ระยะการส่งมอบงาน

ระยะเวลาในการส่งมอบงาน มีกำหนด ภายใน 45 วัน นับจากวันถัดมา หลังจากได้มีการตกลงซื้อขายเป็นที่แน่นอน พร้อมทั้งได้ชำระค่ามัดจำสินค้าเรียบร้อยแล้ว ตามที่ได้ตกลง และกำหนดไว้ในใบเสนอราคา

หลักเกณฑ์การรับประกันสินค้า มีดังนี้

  1. การรับประกันสินค้า บริษัทฯ จะรับประกันเฉพาะสินค้าที่บริษัทฯ ได้เป็นผู้ผลิต และสินค้าที่บริษัทฯจัดนำเข้ามาเพื่อจำหน่าย โดยมีระยะในการรับประกัน 2 ปี
  2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในสินค้า กรณีที่ สินค้าได้ถูกดัดแปลงแก้ไข หรือต่อเติมสินค้า ด้วยวิธีใดๆก็ตาม (ยกเลิก การรับประกันสินค้า)
  3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อสินค้า ในกรณีอุบัติเหตุ ที่ไม่ได้เกิดจากทางบริษัทฯเป็นผู้กระทำ เช่นโดนปาหิน, น้ำท่วม ,ไฟไหม้ หรือ ทีไม่ได้เกิดจากสินค้าของบริษัทฯ เป็นต้นเหตุ (ยกเว้น ฟ้าผ่าทางบริษัทฯรับผิดชอบ )
  4. ในกรณีที่มีน้ำเข้าป้าย หรือกรณีที่มี สิ่งมีวิตเข้าไปในตัวป้าย ทำให้เกิดความเสียหาย ตรงจุดนี้อยู่ในส่วนของการรับประกัน

หมายเหตุ  การรับประกันสินค้า 2 ปี

  1. กรณี สินค้าเกิดมีปัญหา กรุณาแจ้งมาที่บริษัทฯ (แผนกบริการหลังการขาย/ทีมเซอร์วิส) พร้อมถ่ายรูปสินค้าที่เกิดปัญหา หรือแจ้งปัญหาเบื้องต้น ที่ต้องการให้เข้าไปแก้ไขดูแล ให้กับทาง บริษัทฯ ได้ทราบถึง เพื่อวิเคราะห์สาเหตุนำมาแก้ไข บริษัทฯจะจัดส่งทีมเซอร์วิส เข้าไปแก้ไขตัวสินค้า ภายในระยะเวลาที่กำหนด
  2. ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล ใช้ระยะเวลาภายใน 1-3 วัน / ต่างจังหวัด ใช้ระยะเวลา 3-7 วัน เข้าไปแก้ไขสินค้า (กรณีบอร์ดเสีย บริษัทฯมีบอร์ดสำรองไว้ให้ลูกค้า 2 บอร์ด)
  3. ภายใน 1  ปี แรก ค่าบริการ  ค่าอะไหล่  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางฟรี
  4. เข้าปีที่ 2   ค่าบริการ ค่าอะไหล่ และอุปกรณ์  ฟรี  คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม ในส่วนของการเดินทาง ( คิดตามระยะทาง
  5. ในกรณี ที่ลูกค้าต้องการต่อประกันสินค้า ทางบริษัทจะคิดค่าต่อประกันเป็นราคา 10% ของราคาป้ายที่ได้ซื้อไปในตอนแรก และต่อประกันเพิ่มเป็นระยะเวลา 1 ปี

*สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์https://ledasean.com/ หรือโทร 0863928608

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ป้ายไฟวิ่ง Full Color”

Your email address will not be published. Required fields are marked *