P8 จอLED Outdoor Full Color Display คุณสมบัติจอ

จอLEDป้ายไฟวิ่ง อุปกรณ์ป้ายไฟวิ่ง โปรแกรมป้ายไฟวิ่ง ป้าย LED Display นำเสนอโดยทั่วไปประกอบด้วยสีเดียวกับสีแดงสีเขียวสีฟ้าสีขาว ฯลฯ เนื้อหาการแสดงผลโดยทั่วไปแล้วเป็นเนื้อหาต้นฉบับและเป็นรูปแบบง่ายๆจอ LEDป้ายไฟวิ่ง อุปกรณ์ป้ายไฟวิ่ง โปรแกรมป้ายไฟวิ่ง แสดงผลแบบโมโนโครมเป็นหลักในร่มรุ่น 3.75 และรุ่น 5.0 ประตูกึ่งกลางนอกโดยทั่วไปมีป้ายไฟวิ่ง p10 และ ป้ายไฟวิ่งp16 กลางแจ้งโดยทั่วไปเป็นป้ายไฟวิ่ง p10, ป้ายไฟวิ่ง p16 และป้ายไฟวิ่ง p20 หรือจอLEDแบบFull colorฯลฯ ความสว่างทั่วไปของ 2000cd / square, ความสว่างสูงขาวดำนำการแสดงผล ปัจจุบันเป็นตลาดหลักของตลาดและมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในร้านค้าธนาคารอาคารผู้โดยสารสถานีรถบัสและโฆษณา

*สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์https://ledasean.com/ หรือโทร 0863928608

Description

P8 จอLED Outdoor

คุณสมบัติจอ LED Full Color Display P8  Outdoor

จอ LED Full Color Display ความละเอียด Pixel P8 Outdoor ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จอมีขนาด (สูง) ……. x (กว้าง) ……. เมตร

ระยะการส่งมอบงาน

ระยะเวลาในการส่งมอบงาน มีกำหนด ส่งมอบภายใน 45 วัน นับถัดจากวันที่ได้มีการตกลงซื้อขายกันเป็นที่แน่นอน พร้อมชำระ ค่ามัดจำสินค้า  ตามที่ได้กำหนด และตกลงไว้ในสัญญาซื้อขาย เป็นที่เรียบร้อย

หลักเกณฑ์การรับประกันสินค้า มีดังนี้

  1. การรับประกันสินค้า บริษัทฯ จะรับประกันเฉพาะสินค้าที่บริษัทฯ ได้เป็นผู้ผลิต และสินค้าที่บริษัทฯจัดนำเข้ามาเพื่อจำหน่าย โดยมีระยะในการรับประกัน 2 ปี
  2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในสินค้า กรณีที่ สินค้าได้ถูกดัดแปลงแก้ไข หรือต่อเติมสินค้า ด้วยวิธีใดๆก็ตาม (ยกเลิก การรับประกันสินค้า)
  3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบสินค้า ในกรณีอุบัติเหตุ ที่ไม่ได้เกิดจากทางบริษัทฯเป็นผู้กระทำ เช่นโดนปาหิน, น้ำท่วม ,ไฟไหม้ หรือ ที่ไม่ได้เกิดจากสินค้าของบริษัทฯเป็นต้นเหตุ (ยกเว้น ฟ้าผ่าทางบริษัทฯ รับผิดชอบ)
  4. ในกรณีที่มีน้ำเข้าตัวสินค้า หรือกรณีที่มี สิ่งมีวิตเข้าไปในตัวสินค้า ทำให้เกิดความเสียหาย ตรงจุดนี้อยู่ในส่วนของการรับประกัน

หมายเหตุ  การรับประกันสินค้า 2 ปี

P8 จอLED Outdoor

  1. กรณีสินค้าเกิดมีปัญหา กรุณาแจ้งมาที่บริษัทฯ (แผนกบริการหลังการขาย/ทีมเซอร์วิส) พร้อมถ่ายรูปสินค้าที่เกิดปัญหา หรือแจ้งปัญหาเบื้องต้น ที่ต้องการให้เข้าไปแก้ไขดูแล ให้กับทาง บริษัทฯ ได้ทราบถึง เพื่อวิเคราะห์สาเหตุนำมาแก้ไข บริษัทฯจะจัดส่งทีมเซอร์วิส เข้าไปแก้ไขตัวสินค้า ภายในระยะเวลาที่กำหนด
  2. ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล ใช้ระยะเวลาภายใน 1-3 วัน / ต่างจังหวัด ใช้ระยะเวลา 3-7 วัน เข้าไปแก้ไขสินค้า (กรณีบอร์ดเสีย บริษัทฯมีบอร์ดสำรองไว้ให้ลูกค้า 2 บอร์ด)
  3. ภายใน 1  ปี แรก ค่าบริการ  ค่าอะไหล่  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางฟรี
  4. เข้าปีที่ 2   ค่าบริการ ค่าอะไหล่ และอุปกรณ์  ฟรี  คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม ในส่วนของการเดินทาง ( คิดตามระยะทาง
  5. ในกรณี ที่ลูกค้าต้องการต่อประกันสินค้า ทางบริษัทจะคิดค่าต่อประกันเป็นราคา 10% ของราคาป้ายที่ได้ซื้อไปในตอนแรก และต่อประกันเพิ่มเป็นระยะเวลา 1 ปี

*สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์https://ledasean.com/ หรือโทร 0863928608

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “P8 จอLED Outdoor Full Color Display คุณสมบัติจอ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *