สิ่งที่ทำให้จอแสดงผล LED Display คุณภาพ

สิ่งที่ทำให้จอแสดงผล LED Display คุณภาพ

สิ่งที่ทำให้จอแสดงผล LED Display คุณภาพ คุณภาพของจอแสดงผล LED ได้รับการตัดสินจากรายการข้อมูลจำเพาะที่เป็นที่ต้องการของตลาดเช่นประสิทธิภาพของภาพหรือความน่าเชื่อถือ แต่เป็นการยากที่จะทราบว่าวิธีการคำนวณข้อกำหนดเหล่านี้เมื่ออ่านแผ่นข้อมูลจำเพาะหรือแผ่นพับจากผู้ผลิต พิจารณาสิ่งนี้: พิทช์ละเอียด (หรือพิทช์พิกเซลแคบ) จอแสดงผล LED วางตลาดมาหลายปีและอายุการใช้งานของ LED อาจสูงกว่า 100,000 ชั่วโมงซึ่งเท่ากับ 11 ปีขึ้นไป หาก LED แสดงผลถูกขายน้อยกว่าอายุการใช้งานเฉลี่ยเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเราลงทุนในส่วนประกอบของจอแสดงผลคุณภาพ? มีสามประเด็นหลักที่ควรพิจารณาเมื่อพยายามเลือกจอแสดงผล LED คุณภาพสูง: 1. ประสิทธิภาพของภาพ LED: ประสิทธิภาพโดยรวมคือไฟ LED แต่ละดวง นี่คือจุดที่เกิดภาพดังนั้นความมั่นคงความเสถียรและความน่าเชื่อถือของไฟ LED แต่ละดวงจึงมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพของภาพและอายุการใช้งานที่ยาวนาน ขนาดของ LED ยังควบคุมระยะห่างของพิกเซลซึ่งเป็นปัจจัยกำหนดความละเอียดและคุณภาพของภาพ ประสิทธิภาพของ LED มีผลต่อการใช้พลังงานทั้งหมดซึ่งมีผลต่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและข้อควรพิจารณาทางความร้อนของการติดตั้ง ไฟ LED ยังมีการเปลี่ยนแปลงของความสว่างและคุณภาพในระหว่างกระบวนการผลิตและมีการจัดเรียงเป็นประจำ ผู้ผลิตมีทางเลือกของ LED และแบรนด์คุณภาพสูงควรใช้ส่วนประกอบที่มีคุณภาพสูงสุด 2. การขับเคลื่อด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์: ลำดับที่สองของไฟ LED ตัวเองวิธีการขับเคลื่อนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความน่าเชื่อถือโดยรวมพลังและความคมชัดของภาพ มีวิธีการขับเคลื่อนที่แตกต่างกันและบางวิธีก็ดีกว่าวิธีอื่นโดยรวม อีกครั้งผู้ผลิตมีตัวเลือกมากมายจากผู้ขายภายนอกและความพยายามในการพัฒนาภายในซึ่งให้ประสิทธิภาพที่หลากหลาย 3. การออกแบบทางกล:…

Read More

Call Now!