คุณสมบัติจอ ป้ายไฟวิ่ง LED Full Color Display P10 Outdoor | JLED

คุณสมบัติจอ ป้ายไฟวิ่ง LED Full Color Display P10 Outdoor

฿7,500.00

จอLEDป้ายไฟวิ่ง อุปกรณ์ป้ายไฟวิ่ง โปรแกรมป้ายไฟวิ่ง ป้าย LED Display นำเสนอโดยทั่วไปประกอบด้วยสีเดียวกับสีแดงสีเขียวสีฟ้าสีขาว ฯลฯ เนื้อหาการแสดงผลโดยทั่วไปแล้วเป็นเนื้อหาต้นฉบับและเป็นรูปแบบง่ายๆจอ LEDป้ายไฟวิ่ง อุปกรณ์ป้ายไฟวิ่ง โปรแกรมป้ายไฟวิ่ง แสดงผลแบบโมโนโครมเป็นหลักในร่มรุ่น 3.75 และรุ่น 5.0 ประตูกึ่งกลางนอกโดยทั่วไปมีป้าย

*สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์http://ledasean.com/ หรือโทร 0863928608

Description

จอ JLED ป้ายไฟวิ่ง LED Full Color Display ความละเอียด Pixel P10 Outdoor ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จอมีขนาด (สูง)………. x ( กว้าง)………. เมตร

ป้ายไฟวิ่ง LED Full Color P10 Outdoor ระยะการส่งมอบงาน

ระยะเวลาในการส่งมอบงาน มีกำหนด ภายใน 45 วัน นับจากวันถัดมา หลังจากได้มีการตกลงซื้อขายเป็นที่แน่นอน พร้อมทั้งได้ชำระค่ามัดจำสินค้าเรียบร้อยแล้ว ตามที่ได้ตกลง และกำหนดไว้ในใบเสนอราคา

หลักเกณฑ์การรับประกันสินค้า มีดังนี้

  1. การรับประกันสินค้า บริษัทฯ จะรับประกันเฉพาะสินค้าที่บริษัทฯ ได้เป็นผู้ผลิต และสินค้าที่บริษัทฯจัดนำเข้ามาเพื่อจำหน่าย โดยมีระยะในการรับประกัน 2 ปี
  2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในสินค้า กรณีที่ สินค้าได้ถูกดัดแปลงแก้ไข หรือต่อเติมสินค้า ด้วยวิธีใดๆก็ตาม (ยกเลิก การรับประกันสินค้า)
  3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อสินค้า ในกรณีอุบัติเหตุ ที่ไม่ได้เกิดจากทางบริษัทฯเป็นผู้กระทำ เช่นโดนปาหิน, น้ำท่วม ,ไฟไหม้ หรือ ทีไม่ได้เกิดจากสินค้าของบริษัทฯ เป็นต้นเหตุ (ยกเว้น ฟ้าผ่าทางบริษัทฯรับผิดชอบ )
  4. ในกรณีที่มีน้ำเข้าป้าย หรือกรณีที่มี สิ่งมีวิตเข้าไปในตัวป้าย ทำให้เกิดความเสียหาย ตรงจุดนี้อยู่ในส่วนของการรับประกัน

หมายเหตุ  การรับประกันสินค้า 2 ปี

  1. กรณี สินค้าเกิดมีปัญหา กรุณาแจ้งมาที่บริษัทฯ (แผนกบริการหลังการขาย/ทีมเซอร์วิส) พร้อมถ่ายรูปสินค้าที่เกิดปัญหา หรือแจ้งปัญหาเบื้องต้น ที่ต้องการให้เข้าไปแก้ไขดูแล ให้กับทาง บริษัทฯ ได้ทราบถึง เพื่อวิเคราะห์สาเหตุนำมาแก้ไข บริษัทฯจะจัดส่งทีมเซอร์วิส เข้าไปแก้ไขตัวสินค้า ภายในระยะเวลาที่กำหนด
  2. ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล ใช้ระยะเวลาภายใน 1-3 วัน / ต่างจังหวัด ใช้ระยะเวลา 3-7 วัน เข้าไปแก้ไขสินค้า (กรณีบอร์ดเสีย บริษัทฯมีบอร์ดสำรองไว้ให้ลูกค้า 2 บอร์ด)
  3. ภายใน 1  ปี แรก ค่าบริการ  ค่าอะไหล่  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางฟรี
  4. เข้าปีที่ 2   ค่าบริการ ค่าอะไหล่ และอุปกรณ์  ฟรี  คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม ในส่วนของการเดินทาง ( คิดตามระยะทาง
  5. ในกรณี ที่ลูกค้าต้องการต่อประกันสินค้า ทางบริษัทจะคิดค่าต่อประกันเป็นราคา 10% ของราคาป้ายที่ได้ซื้อไปในตอนแรก และต่อประกันเพิ่มเป็นระยะเวลา 1 ปี

*สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์http://ledasean.com/ หรือโทร 0863928608

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “คุณสมบัติจอ ป้ายไฟวิ่ง LED Full Color Display P10 Outdoor”

Your email address will not be published. Required fields are marked *