จอLED DISPLAY พรรคชาติไทยพัฒนาม OUTDOOR P5 ป้ายไฟวิ่ง

จอLED DISPLAY พรรคชาติไทยพัฒนาม ป้ายไฟวิ่ง

Project name :จอLED display พรรคชาติไทยพัฒนาม full color Outdoor
สถานที่ติดตั้ง : พรรคชาติไทยพัฒนาม กรุงเทพ, ประเทศไทย
ติดตั้ง : ปี 2015
Pixels : P5 Outdoor ขนาด : 10.752 ตรม.

จอLED DISPLAY พรรคชาติไทยพัฒนาม P10 OUTDOOR SPECIFICATIONS ป้ายไฟวิ่ง

P10  outdoor
Name of product P10 Point spacing 10mm Module size 320x160mm
Physical density 10000 Cell board current 6.6A Resolution (32×16) dots
Best sight distance ≥10m Maximum power consumption 650W/m2 Average power consumption 300W/m2
Interface model HUB75 Horizontal viewing angle 150 Vertical view 150
Driving method 1/4 Refresh rate 1080HZ Change frame frequency 60Frames/sec
Operating Voltage 5V Screen life 75000-100000H Storage temperature and humidity 20~50°C/10% ~ 90%RH

คุณสมบัติทางด้านเทคนิค

ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร แบบอักษรไฟ สีแดง

Electronic PR Label Outdoor installation type red light.

คุณสมบัติทั่วไป

  • ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ชนิด LED ที่มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า … เมตร และมีความสูงไม่น้อยกว่า    เมตร…..
  • สามารถแสดงผล ข้อความสำหรับการประชาสัมพันธ์ เป็นสีแดงได้ดี ทั้งในภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ ตัวเลขโดยสามารถแสดงรูปแบบตัวอักษรที่แตกต่างกันในเวลาเดียวกันได้
  • สามารถแสดงเวลา และวันที่บนจอภาพได้
  • สามารถแสดงผลเพื่อการมองเห็นที่ดีที่สุดที่ 10- 260 เมตร หรือดีกว่า
  • ตัวป้ายได้รับการออกแบบให้มีระดับการป้องกันน้ำ และฝุ่นในระดับป้องกัน IP65
  • ตัวป้ายมีระบบการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และการส่งข้อมูลผ่านช่องสัญญาณ RS485, RS232 , Lan

ระยะการส่งมอบงาน ป้ายไฟวิ่ง

  • กำหนดส่งมอบสินค้าภายใน  7-25  วัน  นับถัดจากวันที่ตกลงสั่งซื้อสินค้า และชำระเงินค่ามัดจำ งวดแรก เป็นที่เรียบร้อย ตามข้อตกลงที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา

 เงื่อนไขการชำระเงิน ป้ายไฟวิ่ง

  • จ่ายชำระงวดแรก 50% จากราคาสินค้า หลังจากตกลงสั่งซื้อสินค้า
  • จ่ายชำระงวดที่ 2 ในส่วนที่เหลือ 50% ภายหลังส่งมอบสินค้าและได้ทดสอบการใช้งานของสินค้า ว่าไม่มีปัญหา ถือว่าการซื้อขายเป็นเสร็จสมบูรณ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์

https://ledasean.com หรือโทร 0863928608