วิธีแก้ปัญหาหน้าจอของ LED DISPLAY และป้ายไฟวิ่งที่ไม่สามารถส่องสว่างได้(หน้าจอสีดำ)

วิธีแก้ปัญหาหน้าจอของ LED DISPLAY และป้ายไฟวิ่งที่ไม่สามารถส่องสว่างได้(หน้าจอสีดำ) ส่วนประกอบและโครงสร้างของหน้าจอ LED DISPLAY

วิธีแก้ปัญหาหน้าจอของ LED DISPLAY และป้ายไฟวิ่งที่ไม่สามารถส่องสว่างได้

หลายๆท่านที่ใช้จอ LED Display หรือป้ายไฟวิ่ง คงมีโอกาสได้พบปัญหาที่หน้าจอของป้ายทั้งหน้าไม่สามารถส่องสว่างได้ (หน้าจอสีดำ) วันนี้ JLED มีคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ง่ายๆ ดังนี้ค่ะ

  1. ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟของจอว่ามีไฟเข้าจอแอลอีดีหรือไม่ 
  2. สำหรับการเชื่อมต่อจอ LED Display กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ตรวจสอบก่อนว่าคอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพที่ถูกระงับหรือเข้าสู่โปรแกรมรักษาจอภาพ หากอยู่ในสถานะที่ถูกระงับไว้ในแผงควบคุม “คอมพิวเตอร์” และคลิก “การจัดการพลังงาน” สำหรับ “ระบบรอ” และ “ปิดจอภาพ” เลือก “ไม่” เพื่อให้หน้าจอแสดงผลสามารถทำงานได้ตามปกติ หากคอมพิวเตอร์ไม่อยู่ในสถานะถูกระงับ คุณสามารถเปิดกล่องเมนเฟรมคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบการ์ดควบคุมและสายเคเบิล
  3. ตรวจสอบว่าการ์ดส่งและการ์ดรับ ได้รับการเชื่อมต่ออย่างถูกต้องหรือไม่ ให้ดูตามแผนภาพการเชื่อมต่อ
  4. หากหน้าจอแอลอีดีไม่สว่างเฉพาะบางบอร์ด (หน้าจอเป็นสีดำ)
  5. หากแผ่นบอร์ดหลายแผ่นไม่สว่าง ให้ตรวจสอบว่าสายแลนด์ระหว่างบอร์ดเชื่อมต่อกับแผ่นหน่วยความจำมีเชื่อมต่ออย่างถูกต้องหรือไม่
  6. ตรวจสอบการจ่ายไฟเป็นปกติหรือไม่
  7. ไฟล์ที่แสดงไม่ถูกต้องหรือแสดงผลไม่ถูกต้อง
  8. ตรวจสอบก่อนว่าพิกเซล “ตำแหน่งที่แสดง” และ “ขนาดของหน้าจอ” ในซอฟต์แวร์สอดคล้องกับที่หรือไม่ ถ้าไม่แน่ใจให้ดูพื้นที่แสดงผลตามจำนวนที่แสดงบนหน้าจอจากนั้นให้ทำตามคำแนะนำของตัวควบคุม
  9. ถ้าการแสดงผลไม่ครอบคลุมหรือไม่เต็มหน้าจอ ให้ตรวจสอบว่าพิกเซลในไฟล์การกำหนดสอดคล้องกับพื้นที่หน้าจอจริงหรือไม่
  10. ภาพหน้าจอแอลอีดีแสดงการสั่นและเป็นเส้น ตรวจสอบว่าสายเคเบิลหลวมหรือไม่ ถ้าการเดินสายไฟไม่มีปัญหาและไม่สามารถหาสาเหตุของปัญหาได้โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเรา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ ledasean.com